tel. 792 957 709    |    ul. 3 Maja 7, Zabrze

Zasady współpracy

 

Kancelaria proponuje współpracę w różnych formach dostosowanych do potrzeb Klienta. Swoim Klientom oferujemy obsługę prawną na zasadzie stałej współpracy, a także w ramach jednostkowych zleceń. Staramy się dostosować zakres i koszty obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta.

Kompleksowa obsługa prawna prowadzona może być w oparciu o różnorodne zasady współpracy:

Jednorazowe zlecenie prowadzenia sprawy polegające na opracowaniu problemu i reprezentowaniu Klienta przed sądem bądź organem administracyjnym.

Okresowa współpraca z Klientem polega na opracowaniu rozwiązań dla określonego problemu lub kontraktu (np. opinia prawna, udział w negocjacjach, ekspertyza, oferta, umowa, itp.) aż do zakończenia zlecenia.

Stała obsługa prawna polega na zawarciu umowy generalnej gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę prawną za miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie albo za uzgodnioną stawkę godzinową. Stała obsługa prawna ma na celu także reprezentowanie podmiotu (osoby fizycznej bądź prawnej) w aspektach jego działalności prawnej, szczegółowo określonej w podpisanej z Kancelarią umowie, od chwili jej zawiązania do czasu rozwiązania umowy.

Honorarium

Wszelkie szczegóły dotyczące finansowych warunków współpracy ustalane są z naszymi klientami w drodze porozumień, które uwzględniają ich potrzeby, charakter sprawy oraz rodzaj świadczonych usług.

Wysokość honorarium na rzecz Kancelarii wynika z obowiązujących przepisów dotyczących poszczególnych dziedzin prawa oraz przewidywanego nakładu pracy, jednakże przy określaniu jego wysokości oraz terminów płatności zawsze uwzględniane są możliwości finansowe Klienta.

Kancelaria stosuje następujące formuły ustalania wynagrodzenia:

  1. wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (sporządzenia pisma, udziału w rozprawie sądowej),

  2. wynagrodzenie od jednostkowej sprawy (całościowy koszt prowadzenia sprawy, obejmujący wszystkie czynności i sporządzone pisma),

  3. wynagrodzenie ryczałtowe,

  4. wynagrodzenie godzinowe.

Kancelaria przewiduje możliwość rozłożenia spłaty wynagrodzenia na raty.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Marek Kowal

 

41-800 Zabrze ul. 3 Maja 7

tel. 792 957 709

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny!